Ngoại khóa tổ Sinh - GDCD: Giáo dục giới tính

Thứ bảy, 23/03/2019

Chiều ngày 23/03/2019, tổ Sinh học phối hợp tổ GDCD thực hiện chuyên đề giáo dục giới tính cho học sinh khối 10 và 11. Báo cáo biên của chuyên đề là BS CKI Trịnh Văn Hiệp, công tác tại trung tâm tư vấn sức khỏe TP.HCM. Dưới đây là một số hình ảnh buổi ngoại khóa:

Tổ Sinh học

 

Các tin khác: