Ngoại khóa tổ Lịch sử - Địa lí

Ngày 17 tháng 05 năm 2021 Tổ Lịch sử - Địa lí tổ chức thành công ngoại khóa với chủ đề "Học sinh tìm hiểu biên giới - biển đảo" theo hình thức online. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi ngoại khóa:

Các tin khác: