Menu ăn trưa bán trú tuần 5 tháng 10 từ 28/10-01/11/2019