Lễ kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2/1930 - 3/2/2016