Khánh thành tượng đài cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong - sggp.org.vn

Thứ hai, 29/01/2018

Khánh thành tượng đài cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Link video do SÀI GÒN GIẢI PHÓNG ONLINE thực hiện:

http://video.sggp.org.vn/f42c83b65d2f42390ccd336b000f59be/5a7034bf/2018_01_29/pvdinhdu/Khanh_thanh_tuong_dai_co_Tong_Bi_thu_Le_Hong_Phong.mp4

Các tin khác: