Kết quả kỳ thi truyền thống Olympic 30/4 lần thứ 23

Thứ hai, 10/04/2017
File đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
thong_ke_ket_qua_theo_khoi_-_mon.rar1.67 MB
thong_ke_ket_qua_theo_truong.rar1.58 MB
danhsachhsnhatmon.pdf48.97 KB
danhsachnhatmon.pdf45.03 KB
thongkecacmon.pdf208.37 KB
thongkecactruong.pdf73.41 KB
thongkemondiemvahuychuong.pdf371.17 KB

Các tin khác: