Kết quả kỳ thi Olympic tháng 4 lần thứ 2

Thứ hai, 04/04/2016

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT HUY CHƯƠNG KỲ THI OLYMPIC THÁNG 4 LẦN THỨ 2

TT MÔN HỌ TÊN LỚP HUY CHƯƠNG
1 TOÁN LÝ NHẬT ANH 10B HC VÀNG 
2 TOÁN TRẦN MINH HUẤN 10A2 HC BẠC
3 TOÁN VÕ NGUYỄN HOÀNG ANH 10D1 HC BẠC
4 TOÁN TRƯƠNG MINH HIẾU 11CL1 HC VÀNG 
5 TOÁN TRẦN ANH TUẤN 11CH1 HC VÀNG 
6 TOÁN NGUYỄN ĐỨC KHÔI 11A2 HC VÀNG 
7 QUAN CHẤN HUY 10CH2 HC VÀNG 
8 NGUYỄN PHƯỚC THỊNH 10CA2 HC VÀNG 
9 TÔ ĐỨC THÀNH 10CT2 HC VÀNG 
10 HOÀNG PHẠM KHÔI NGUYÊN 11SN1 HC VÀNG 
11 NGÔ ĐỨC TUẤN 11CT2 HC VÀNG 
12 LÊ HUỲNH LỘC 11CT1 HC VÀNG 
13 HÓA TRẦN QUỐC THÁI 10A2 HC VÀNG 
14 HÓA TRẦN HOÀNG VIỆT 10CT1 HC VÀNG 
15 HÓA PHẠM ĐÌNH LONG HƯNG 10CA1 HC VÀNG 
16 HÓA PHẠM ĐÌNH THANH ANH 11SN1 HC VÀNG 
17 HÓA BÙI ViỆT MINH QUÂN 11CT2 HC VÀNG 
18 HÓA VŨ THỊ KIM NGÂN 11CS HC BẠC
19 SINH PHẠM QUANG  THẮNG 10B HC VÀNG 
20 SINH VÕ TRẦN MINH NGỌC 10CV2 HC VÀNG 
21 SINH HỒ NGỌC LAN NHI 10CV1 HC VÀNG 
22 SINH NGUYỄN PHÚC ViỆT ANH 11B HC VÀNG 
23 SINH TẠ THỊ PHƯƠNG ANH 11CT2 HC VÀNG 
24 SINH ĐỖ MINH  PHƯỚC 11B HC BẠC
25 TIN NGÔ QUANG TRUNG 10CA2 HC VÀNG 
26 TIN THÁI HOÀNG NGỌC VỸ 10CT1 HC BẠC
27 TIN PHẠM NGUYÊN MINH THY 10CH2 HC ĐỒNG
28 TIN LÊ MINH  KHÔI 11CT2 HC VÀNG 
29 TIN BÙI QUANG MINH 11CL1 HC VÀNG 
30 TIN NGUYỄN NGỌC PHÁT 11CH1 HC BẠC
31 ANH ĐỖ THỊ MINH PHƯƠNG 10CH1 HC VÀNG 
32 ANH NGÔ DUY KHẢI 10D1 HC VÀNG 
33 ANH LƯƠNG NHÃ NHẬT MINH 10D2 HC BẠC
34 ANH LƯU QUANG HẢI SƠN 11CT1 HC VÀNG 
35 ANH ĐẶNG THỊ MINH TRANG 11D HC BẠC
36 ANH NGUYỄN MAI MINH  ANH 11D HC BẠC
37 PHÁP NGUYÊN ĐINH  NGUYÊN 10SN1 HC VÀNG 
38 PHÁP TRƯƠNG NGUYỄN NGỌC THỂ 10SN1 HC BẠC
39 PHÁP LÊ NGUYỄN QUANG MINH 10SN1 HC BẠC
40 PHÁP LÊ NGỌC DIỆP 11SN1 HC VÀNG 
41 PHÁP CHÂU NGUYỄN BĂNG THANH 11SN1 HC BẠC
42 PHÁP NGUYỄN MINH TIÊN 11SN1 HC ĐỒNG
43 VĂN NGUYỄN NGỌC KHÁNH 10D2 HC VÀNG 
44 VĂN DƯƠNG MINH  HẠNH 10D1 HC VÀNG 
45 VĂN VÕ NGUYỄN KHÁNH NGỌC 10CA1 HC VÀNG 
46 VĂN NGUYỄN ĐẶNG NHƯ QUỲNH 11CA1 HC VÀNG 
47 VĂN HỒ THỊ NHƯ HẢO 11D HC VÀNG 
48 VĂN LÊ MINH  HIẾU 11CS HC BẠC
49 SỬ HUỲNH MINH NHẬT 10CA1 HC VÀNG 
50 SỬ VƯƠNG KIM HOÀNG CHÂU 10CV2 HC VÀNG 
51 SỬ PHẠM NGUYỄN HỒNG VÂN 10A1 HC VÀNG 
52 SỬ LÊ THỊ THU  PHƯƠNG 11CV2 HC VÀNG 
53 SỬ BÙI TRƯƠNG LAN ANH 11A2 HC VÀNG 
54 SỬ ĐẶNG PHƯƠNG  QUYÊN 11CV2 HC VÀNG 
55 ĐỊA NGUYỄN NGỌC HOÀNG NHI 10A1 HC VÀNG 
56 ĐỊA NGUYỄN THÁI BÌNH 10CA2 HC VÀNG 
57 ĐỊA NGÔ PHƯƠNG KHANH 10CA2 HC ĐỒNG
58 ĐỊA VŨ THỊ HẢI YẾN 11D HC VÀNG 
59 ĐỊA HUỲNH THỊ THÚY HỒNG 11D HC VÀNG 
60 ĐỊA NGUYỄN THANH PHONG 11CH1 HC VÀNG 

TỔNG ĐOÀN OLYMPIC KHÔNG CHUYÊN: 44 VÀNG + 13 BẠC + 3 ĐỒNG

Các tin khác: