Kết quả kỳ thi Olympic 30 tháng 4 lần thứ 22

Chủ nhật, 03/04/2016

Thống kê học sinh khối - môn theo tổng điểm và huy chương

Môn Khối10 Khối 11
Anh download download
Pháp download download
Toán download download
Tin download download
Văn download download
Sử download download
Địa download download
Sinh download download
download download
Hóa download download

Thống kê học sinh theo trường ở từng môn

Môn Khối10 Khối 11
Anh download download
Pháp download download
Toán download download
Tin download download
Văn download download
Sử download download
Địa download download
Sinh download download
download download
Hóa download download

Thống kê từng trường: tổng số điểm và tổng số huy chương các môn Download

Thống kê tổng số huy chương của từng trường Download

Danh sách nhận cờ nhất môn của các trường Download

Danh sách học sinh nhất môn Download

Thống kê từng môn theo tổng điểm và huy chương Download

Các tin khác: