Kế hoạch kỳ thi Olympic 30/4 lần thứ XXIV

Thứ năm, 04/01/2018
File đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
olympic30.04.2018_-quycachrade_lanthuxxiv.rar248.18 KB
bieu_mau_dang_ki_olympic_30.4_lan_thu_xxiv.rar19.18 KB
thongbao_kehoach_noiquy_dieule.rar72.67 KB

         UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

      Số:          /KH-GDĐT-TrH                   TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4

LẦN THỨ XXIV NĂM 2018

Kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 hàng năm là sân chơi dành cho học sinh (HS) giỏi lớp 10 và lớp 11 của các trường chuyên khu vực phía Nam và tổ chức luân phiên tại các tỉnh, thành. Kỳ thi lần thứ XXIV sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 lần thứ XXIV năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Phát hiện và bồi dưỡng HS có năng khiếu lớp 10 và 11, tạo nguồn xây dựng đội tuyển HS giỏi quốc gia hàng năm.

- Trao đổi kinh nghiệm về bồi dưỡng HS giỏi giữa giáo viên (GV) của các trường có HS tham gia kỳ thi.

- Tạo điều kiện để các HS giỏi ở các tỉnh thành giao lưu, làm quen với hình thức thi Olympic và trao đổi về kinh nghiệm học tập.

II. YÊU CẦU

- Kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 hàng năm là sân chơi trí tuệ dành cho HS năng khiếu, đảm bảo được tính trung thực, công bằng, bình đẳng và khách quan.

- Tổ chức khoa học, gọn nhẹ.

III. MÔN THI, ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG THAM DỰ

- Các môn thi gồm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin Học.

- Đối tượng: HS các lớp 10 và 11 các trường THPT chuyên các tỉnh miền Nam, miền Trung và Tây nguyên.

- Số lượng tối đa: 3 HS/môn/khối/trường.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

- Thời gian: Từ ngày 06/4/2018 đến ngày 08/04/2018.

- Địa điểm: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (số 235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM).

V. NỘI DUNG TỔ CHỨC KỲ THI

1. Lịch làm việc cụ thể:

- Ngày 06/4/2018: đón tiếp các đoàn, làm các thủ tục, phát phiếu báo danh và thành lập Hội đồng biên soạn, sao in đề thi (Hội đồng biên soạn, sao in đề thi được cách ly làm việc từ 14 giờ cùng ngày).

- Ngày 07/4/2018: thi (7g30 – 10g30) và chấm thi (từ 13g00)

- Ngày 08/4/2018: tổng kết và phát giải.

2. Thời hạn đăng ký:

Các đơn vị đăng ký cho ban tổ chức danh sách đoàn tham dự của đơn vị gồm: Lãnh đạo đoàn, HS dự thi và giám khảo trước ngày 01/3/2018. Danh sách được lập theo mẫu đính kèm (file Excel, font Times New Roman, mã Unicode, size 12). Danh sách HS dự thi các môn của hai khối 10, 11 ghi trên cùng 1 sheet, danh sách giám khảo đề cử ghi trên 1 sheet khác; cả 2 sheet trên ghi vào cùng 1 file, tên file là tên của nhà trường. Gửi file danh sách về địa chỉ email: olympic24lehongphong@gmail.com

3. Giám thị coi thi: Chỉ điều động giám thị của các trường trong TP.HCM, mỗi trường trong TP. HCM tham dự kỳ thi gửi danh sách cử 15 giám thị coi thi về địa chỉ email: olympic24lehongphong@gmail.com , hạn chót 10/3/2018.

4. Số lượng giám khảo đề cử: 1GK/môn/khối/trường cho các môn mà trường có dự thi. 

5. Ngày 06/3/2018 Ban Tổ chức sẽ thông báo danh sách giám thị, giám khảo, thí sinh dự thi tại website của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong: http://www.thpt-lehongphong-tphcm.edu.vn

6. Mỗi trường tham dự gửi các đề thi đề nghị cùng với danh sách Lãnh đạo, thành viên của đoàn vào sáng ngày tập trung đoàn (06/4/2018). Đề thi đề nghị được biên soạn chu đáo, có kèm theo đáp án, in cẩn thận trên giấy trắng khổ A4 với 03 bản/1 đề thi, theo mẫu đính kèm (kèm theo đĩa CD-ROM đề thi - ghi riêng cho từng khối lớp – chép chung 1 đĩa). Nội dung đề thi cho mỗi môn dự thi theo nội dung “Hướng dẫn chương trình thi” đính kèm.

7. Thời gian làm bài của mỗi môn thi: 180 phút.

8. Coi thi và chấm thi:

Thời gian thi từ 7g30 đến 10g30 sáng thứ bảy 06/4/2018.

Giám thị và học sinh có mặt tại địa điểm thi lúc 6g45 sáng thứ bảy 07/4/2018 tại địa điểm thi.

Giám khảo của các đoàn chấm thi từ 13g00 cùng ngày.

9. Giải thưởng:

Theo số điểm từ cao đến thấp, cơ cấu giải thưởng được quy định như sau:

* Cá nhân:

- Huy chương vàng + giấy khen:          20% số học sinh dự thi / môn / khối.

- Huy chương bạc + giấy khen:            25% số học sinh dự thi / môn / khối.

- Huy chương đồng + giấy khen:          25% số học sinh dự thi / môn / khối.

* Tập thể:

Ban Tổ chức không xếp hạng chung toàn đoàn mà sẽ xếp hạng theo từng môn, cách xếp hạng là lấy tổng số điểm của 3 HS của bộ môn của mỗi đơn vị.

10. Lệ phí:

- Cá nhân 300.000 đồng / HS / môn thi (nộp cho Ban Tổ chức tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong)

- Đoàn dự thi: 2.500.000đồng / đoàn.

- Các khoản tài trợ cho kỳ thi (nếu có) được dùng để bổ sung kinh phí tổ chức và phát thưởng.

11. Phát giải vào sáng chủ nhật lúc 7giờ30 ngày 08/4/2018. Ban Tổ chức chỉ phát giải cho HS đạt giải và có mặt.

VI. BAN CHỈ ĐẠO VÀ BAN TỔ CHỨC KỲ THI

Thành phần Ban chỉ đạo kỳ thi: Ban Giám đốc Sở GD&ĐT TP. HCM, lãnh đạo Phòng GDTrH, lãnh đạo Phòng KTKĐCLGD, lãnh đạo Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong.

Thành phần Ban tổ chức kỳ thi: Ban Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDTrH, lãnh đạo các đoàn tham gia kỳ thi, lãnh đạo Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

VII. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở GD&ĐT TP. HCM

- Lập Tờ trình gửi Ủy ban nhân dân thành phố xin phê duyệt chủ trương.

- Thực hiện công văn gửi các Sở, ban ngành thành phố đề nghị hỗ trợ về an ninh, an toàn giao thông.

- Hỗ trợ máy móc, thiết bị phục vụ công tác sao in đề thi, coi thi, chấm thi (nếu có yêu cầu).

- Tham mưu cho lãnh đạo ký Quyết định khen thưởng và dự lễ phát thưởng.

2. Phòng Giáo dục Trung học

- Tham mưu danh sách Ban Tổ chức và Kế hoạch tổ chức.

- Hỗ trợ công tác tổ chức, điều động giám thị, giám khảo.

3. Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục

Tuyên truyền các hoạt động của kỳ thi trên trang web của Sở GD&ĐT TP. HCM.

4. Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, dự toán kinh phí và vận động tài trợ

- Tiếp nhận danh sách các đoàn tham dự kỳ thi, báo cáo Ban Chỉ đạo.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết về công tác coi thi, chấm thi; đón tiếp và hỗ trợ các đoàn.

- Phối hợp với các đoàn thực hiện công tác ra đề thi và sao in đề thi theo đúng Điều lệ.

- Dẫn chương trình Lễ Khai mạc, Bế mạc kỳ thi và phát thưởng.

5. Các đơn vị tham dự

- Lập danh sách Lãnh đạo đoàn, giáo viên và HS tham gia kỳ thi gửi về Ban Tổ chức.

- Thực hiện tốt các qui định trong Điều lệ của kỳ thi.

VIII. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

NGÀY

NỘI DUNG

GHI CHÚ

08/9/2017

Trình kế hoạch với Sở GD và ĐT TPHCM

 

Từ 25/12/2017

Các trường nhận thư mời qua bưu điện & tại website trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

 

Từ 10/01/2018 đến 01/3/2018

Các trường nộp danh sách đăng ký qua địa chỉ email: olympic24lehongphong@gmail.com

 

01/3/2018

Hạn chót nhận danh sách đăng ký thí sinh dự thi, danh sách giám khảo và trưởng đoàn.

 

10/3/2018

Các trường xem danh sách thí sinh dự thi trên trang web: http://www.thpt-lehongphong-tphcm.edu.vn

 

Từ 10/3 đến 15/3/2018

Nhận điều chỉnh danh sách qua email: olympic24lehongphong@gmail.com

 

06/4/2018

- 7h-9h: nhận phiếu báo danh, nộp đĩa CD đề thi và đóng lệ phí thi.

- 9h-10h30: bốc thăm ra đề thi tại phòng Giáo viên

- 11h-12h: liên hoan với các trường dự thi

- 13h30: Ban ra đề làm việc

Tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

07/4/2018

- 6h30-7h30: khai mạc kỳ thi

- 7h30-10h30: thí sinh thi

- 9h-10h: Họp trưởng đoàn tại phòng họp B

- 13h-17h: chấm thi

Tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

08/4/2018

- 7h-9h30: Phát thưởng (Huy chương vàng)

- 9h00:  Phát Huy chương bạc, đồng.

- 9h30: bế mạc kỳ thi

Tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

                                                                                                                          

                                                                                                            KT. GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                                          PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Giám đốc (để báo cáo);

- Lưu: VP, GDTrH.

                                                                                                                          

                                                                                                           Nguyễn Văn Hiếu

Các tin khác: