Hoạt động giao lưu tổ Trung Nhật tại trường Đài Bắc Q7

Hoạt động ngoại khóa Tổ Trung Nhật: đưa học sinh đến tham gia lễ kỷ niệm 25 năm thành lập trường Đài Bắc vào Chủ nhật ngày 20/11/2022.

Ảnh đại diện: 

Các tin khác: