Danh sách tuyên dương học sinh đạt giải kỳ thi Olympic 30/4 lần thứ 23 và Olympic tháng 4 lần thứ 3

Thứ hai, 10/04/2017

TT

HỌ

TÊN

KHỐI

MÔN

OLYMPIC

 

 
 

1

Cao Hoàng

Đức

10CT1

TOÁN

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

2

Nguyễn Hoàng

Danh

10CT1

TOÁN

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

3

Lê Việt

Hùng

10CT2

TOÁN

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

4

Nguyễn Phùng Hữu

Trình

11CT1

TOÁN

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

5

Võ Thế

Bảo

11CT1

TOÁN

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

6

Lư Thương

Thương

11CT1

TOÁN

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

7

Lương Quốc

Đạt

10CL1

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

8

Nguyễn Hải

10CL1

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

9

Bùi Trọng Gia

Phúc

10CL1

OLP TRUYỀN THỐNG

Bạc

 

10

Hoàng Tuấn

Đức

11CL1

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

11

Trương Quân

Hào

11CL1

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

12

Phạm Nguyên Minh

Thư

11CL1

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

13

Lê Trần Phương

Uyên

10CH1

HÓA

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

14

Hồ Thảo

Nguyên

10CH1

HÓA

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

15

Lương Ngọc

Băng

10CH1

HÓA

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

16

Nguyễn Phước Bảo

Huy

11CH1

HÓA

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

17

Nguyễn Minh

Phong

11CH1

HÓA

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

18

Lưu Quan

Sâm

11CH1

HÓA

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

19

Nguyễn Kim

Thoa

10CS

SINH

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

20

Nguyễn Gia

Nhi

10CS

SINH

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

21

Đậu Hoàng Thanh

Luy

10CS

SINH

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

22

Trần Ngọc Thụy

Minh

11CS

SINH

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

23

Nguyễn Thái Ngọc

Quỳnh

11CS

SINH

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

24

Võ Trần Minh

Ngọc

11CS

SINH

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

25

Nguyễn Hoàng

Long

10CTIN

TIN

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

26

Nguyễn Ngọc

Cường

10CTIN

TIN

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

27

Lưu Nghiệp

Nghĩa

10CTIN

TIN

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

28

Nguyễn Thành

Nhân

11CTIN

TIN

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

29

Lư Anh

Khoa

11CTIN

TIN

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

30

Nguyễn Lê

Minh

11CTIN

TIN

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

31

Đặng Hồng

Ân

10CV1

VĂN

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

32

Vũ Minh

Phương

10CV1

VĂN

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

33

A Thị Hồng

Hạnh

10CV1

VĂN

OLP TRUYỀN THỐNG

Bạc

 

34

Nguyễn Hữu Phúc

Ngân

11CV1

VĂN

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

35

Đỗ Thế Thùy

Trang

11CV1

VĂN

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

36

Nguyễn Trường Bảo

Ngọc

11CV1

VĂN

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

37

Trần Chung Minh

Anh

10CV2

SỬ

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

38

Lê Thị Trúc

10CV1

SỬ

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

39

Phan An

Khang

10CA2

SỬ

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

40

Đinh Hoàng

11CL2

SỬ

OLP TRUYỀN THỐNG

Bạc

 

41

Đỗ Lưu Vĩ

Long

11CTRU

SỬ

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

42

Vương Kim Hoàng

Châu

11CV2

SỬ

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

43

Hồ Võ Anh

Thư

10CV2

ĐỊA

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

44

Phan Chí

Huy

10CV2

ĐỊA

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

45

Đoàn Nam

Hải

10CT1

ĐỊA

OLP TRUYỀN THỐNG

Bạc

 

46

Huỳnh Minh

Nhật

11CA1

ĐỊA

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

47

Trần Quang

Khánh

11A2

ĐỊA

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

48

Trần Mỹ

Duyên

11D2

ĐỊA

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

49

Bùi Phan Ánh

Ngọc

10CA1

ANH

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

50

Đinh Hùng

Việt

10CA1

ANH

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

51

Võ Minh

Quang

10CA1

ANH

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

52

Nguyễn Lê Duy

Bảo

11CA1

ANH

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

53

Cao Hoàng Minh

Thiện

11CA1

ANH

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

54

Võ Công

Lập

11CA1

ANH

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

55

Trần Đậu Yến

Vy

10SN1

PHÁP

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

56

Quách Mỹ

Quân

10SN1

PHÁP

OLP TRUYỀN THỐNG

Bạc

 

57

Nguyễn Đăng Bảo

Thư

10SN1

PHÁP

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

58

Nguyễn Cao Thanh

Uy

11SN1

PHÁP

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

59

Trương Nguyễn Ngọc

Thể

11SN1

PHÁP

OLP TRUYỀN THỐNG

Vàng

 

60

Quang Bảo

Châu

11SN1

PHÁP

OLP TRUYỀN THỐNG

Bạc

 

61

Trương Hải

Yến

10CA3

Địa lý

OLP THÁNG 4

Vàng

 

62

Nguyễn Lê Quốc

Khang

10CTIN

Địa lý

OLP THÁNG 4

Vàng

 

63

Hà Tú

Văn

10CTR-N

Địa lý

OLP THÁNG 4

Vàng

 

64

Võ Đức

Nguyên

11CL2

Địa lý

OLP THÁNG 4

Bạc

 

65

Nguyễn Thuý

Nhi

11CL2

Địa lý

OLP THÁNG 4

Vàng

 

66

Nguyễn Minh

Hân

11D1

Địa lý

OLP THÁNG 4

Vàng

 

67

Nguyễn Việt Khánh

Trình

10CA1

Hóa học

OLP THÁNG 4

Đồng

 

68

Nguyễn Lưu Hoàng

Lộc

10CT2

Hóa học

OLP THÁNG 4

Vàng

 

69

Trần Lê Thái

An

10D1

Hóa học

OLP THÁNG 4

Vàng

 

70

Phạm Đình Long

Hưng

11CA1

Hóa học

OLP THÁNG 4

Vàng

 

71

Nguyễn Thế

Danh

11CT1

Hóa học

OLP THÁNG 4

Vàng

 

72

Trần Hoàng

Việt

11CT1

Hóa học

OLP THÁNG 4

Vàng

 

73

Phạm Minh

Quang

10CV1

Lịch sử

OLP THÁNG 4

Vàng

 

74

Trần Ngọc Đoan

Trang

10CV1

Lịch sử

OLP THÁNG 4

Vàng

 

75

Trần Thị Minh

Tâm

11D2

Lịch sử

OLP THÁNG 4

Vàng

 

76

Lê Võ Mỹ

Hiền

11CV2

Lịch sử

OLP THÁNG 4

Đồng

 

77

Trần Nguyễn Gia

Hân

11A1

Lịch sử

OLP THÁNG 4

Bạc

 

78

Hà Duy Thiên

Bảo

10CA1

Ngữ văn

OLP THÁNG 4

Vàng

 

79

Đặng Nguyễn Song

Ngọc

10CA1

Ngữ văn

OLP THÁNG 4

Vàng

 

80

Nguyễn Lê Thùy

Trang

10CA2

Ngữ văn

OLP THÁNG 4

Vàng

 

81

Nguyễn Hoàng

Long

11A1

Ngữ văn

OLP THÁNG 4

Vàng

 

82

Võ Nguyễn Khánh

Ngọc

11CA1

Ngữ văn

OLP THÁNG 4

Bạc

 

83

Dương Minh

Hạnh

11D1

Ngữ văn

OLP THÁNG 4

Vàng

 

84

Khổng Triều

Linh

10B

Sinh học

OLP THÁNG 4

Vàng

 

85

Mai Sơn

Tùng

10CA2

Sinh học

OLP THÁNG 4

Vàng

 

86

Nguyễn Thiện

Đạt

10CT2

Sinh học

OLP THÁNG 4

Vàng

 

87

Nguyễn Lê Hải

Điền

11B

Sinh học

OLP THÁNG 4

Vàng

 

88

Lưu Ngọc Huyền

Trân

11B

Sinh học

OLP THÁNG 4

Vàng

 

89

Nguyễn Thành

Đạt

11SN1

Sinh học

OLP THÁNG 4

Đồng

 

90

Nguyễn Minh

Khoa

10A

Tiếng Anh

OLP THÁNG 4

Vàng

 

91

Felix

Tjai

10CTR-N

Tiếng Anh

OLP THÁNG 4

Bạc

 

92

Trần Phú

Mỹ

10D1

Tiếng Anh

OLP THÁNG 4

Vàng

 

93

Đỗ Thị Minh

Phương

11CH2

Tiếng Anh

OLP THÁNG 4

Vàng

 

94

Lê Huỳnh Minh

Tâm

11D1

Tiếng Anh

OLP THÁNG 4

Vàng

 

95

Lương Nhã Nhật

Minh

11D2

Tiếng Anh

OLP THÁNG 4

Vàng

 

96

Nguyễn Minh

Hiền

10SN1

Tiếng Pháp

OLP THÁNG 4

Bạc

 

97

Lê Nguyễn Thị Trúc

Ngân

10SN1

Tiếng Pháp

OLP THÁNG 4

Đồng

 

98

Nguyễn Khánh

Ngân

10SN1

Tiếng Pháp

OLP THÁNG 4

Bạc

 

99

Đặng Huỳnh Ngọc

Hạnh

11SN1

Tiếng Pháp

OLP THÁNG 4

Bạc

 

100

Nguyễn Nhật

Minh

11SN1

Tiếng Pháp

OLP THÁNG 4

Vàng

 

101

Nguyễn Quốc

Thịnh

10A

Tin học

OLP THÁNG 4

Đồng

 

102

Hoàng Như

Ngọc

10CA1

Tin học

OLP THÁNG 4

Vàng

 

103

Trần Quảng

Văn

11CT1

Tin học

OLP THÁNG 4

Bạc

 

104

Thái Hoàng Ngọc

Vỹ

11CT1

Tin học

OLP THÁNG 4

Vàng

 

105

Phạm Nguyên Minh

Thy

11CH2

Tin học

OLP THÁNG 4

Vàng

 

106

Nguyễn Thành

Đạt

10A

Toán

OLP THÁNG 4

Vàng

 

107

Huỳnh Hồng Phương

Trâm

10A

Toán

OLP THÁNG 4

Vàng

 

108

Vũ Thu

Giang

10CA3

Toán

OLP THÁNG 4

Đồng

 

109

Trương Bách Kỳ

Bảo

11A2

Toán

OLP THÁNG 4

Vàng

 

110

Nguyễn Vũ Minh

Khang

11CH1

Toán

OLP THÁNG 4

Bạc

 

111

Võ Nguyễn Hoàng

Anh

11D1

Toán

OLP THÁNG 4

Vàng

 

112

Nguyễn Huỳnh Nhật

Nam

10A

Vật lý

OLP THÁNG 4

Bạc

 

113

Trần Văn

Việt

10CH2

Vật lý

OLP THÁNG 4

Vàng

 

114

Nguyễn Tiến

Thành

10CT2

Vật lý

OLP THÁNG 4

Vàng

 

115

Nguyễn Vũ Trung

Sơn

11A2

Vật lý

OLP THÁNG 4

Vàng

 

116

Ngô Duy

Khải

11CA1

Vật lý

OLP THÁNG 4

Vàng

 

117

Trần Tấn

Tiến

11CT1

Vật lý

OLP THÁNG 4

Vàng

 

118

Đoàn Hoàng Anh

Duy

10SN2

ROBOTB_1

OLP THÁNG 4

Đồng

 

119

Trần Lê Quang

Hưng

10CL1

ROBOTB_1

OLP THÁNG 4

Đồng

 

120

Nguyễn Thành

Long

10SN1

ROBOTB_1

OLP THÁNG 4

Đồng

 

121

Châu Chấn

Thiên

10CL2

ROBOTB_1

OLP THÁNG 4

Đồng

 

122

Phạm Đỗ Thiên

Ân

10CT1

STEM_1

OLP THÁNG 4

Bạc

 

123

Nguyễn Đăng

Sôn

11CL1

STEM_1

OLP THÁNG 4

Đồng

 

124

Nguyễn Sơn

Thiên

10CT1

STEM_1

OLP THÁNG 4

Bạc

 

125

Lê Minh

Trí

10CH2

STEM_1

OLP THÁNG 4

Đồng

 

Các tin khác: