Công văn 362/UBND-VHTT Quận 5 v/v tạm ngưng hoạt động của các di tích và tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19 gây ra