Chương trình thực hiện cuộc thi Olympic 30/4 năm 2016 bảng Robotics Lego Education

Thứ tư, 30/03/2016

NGÀY

THỜI GIAN

CHƯƠNG TRÌNH

 

01/04/2016

 

    9:30 – 10:00

 

 

10h30 - 17:00

 

Thông tin về nội dung cuộc thi cho tất cả các đội tham dự cuộc thi Olympic 30/4 năm 2016 “Bảng Robotics Lego Education” tại Nhà Thi đấu Thể dục thể thao Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

 

Các đội tham dự tự tập luyện cho cuộc thi, thử Robot và sa bàn tại Nhà Thi đấu Thể dục thể thao Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

 

 

 

02/04/2016

  

2:30 - 13:00

 

 

13:00

 

 

15:00

 

17:00

Các đội tập trung chuẩn bị cho lễ khai mạc cuộc thi Olympic 30/4 năm 2016 “Bảng Robotics Lego Education” tại Nhà Thi đấu Thể dục thể thao Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

 

Khai mạc  cuộc thi Olympic 30/4 năm 2016

20 đội lượt 1 thi đấu

 

19 đội lượt 2 thi đấu

 

Tổng hợp kết quả

 

03/04/2016

 

     7:00 - 11:00

    Phát  thưởng tại sân Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

Các tin khác: