Chúc mừng cô Lê Quỳnh Liên đạt giải thưởng Võ Trường Toản