Ứng dụng CNTT trong dạy và học Tiếng Pháp

Việc đổi mới các phương pháp dạy và học Tiếng Pháp, đặc biệt việc ứng dụng Công nghệ thông tin, giúp các tiết học ngoại ngữ ngày càng thú vị hơn, việc học các kỹ năng như nghe, nói, viết trở nên sinh động hơn. Các học sinh được thỏa sức sáng tạo trong các tiết học ngoại ngữ. 

Một số hình ảnh các tiết học có ứng dụng CNTT : 

Các tin khác: