Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh

       Căn cứ văn bản số 1079/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 24/03/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn sử dụng các video tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông trên Website giaoducgiaothong.edu.vn.

      Căn cứ văn bản số 901/SGDĐT-CTTT ngày 28/03/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông.

Sau đây là link các chuyên đề khoá học: http://giaoducgiaothong.edu.vn/tat-ca-khoa-hoc.html

Tác giả bài viết: 

ITC - lehongphong.edu.vn

Các tin khác: