Tuyên dương các học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi thử đại học

Thứ tư, 31/12/2014

BAN A

STT

Mã lớp

Họ và tên

Tổng điểm

Xếp Hạng

1

12CT1-16

 Đoàn Lục Nghi

29.05

1

2

12CT1-25

 Nguyễn Văn Tài

29

2

3

12CT1-04

 Lê Thành Đạt

28.05

3

BAN B

STT

Mã lớp

Họ và tên

Tổng điểm

Xếp Hạng

1

12CS-12

 Bùi Vịnh Nghi

24.7

1

2

12CS-09

 Nguyễn Văn Hóa

24.55

2

3

12CS-01

 Nguyễn Thị Khánh An

24.4

3

BAN D

STT

Mã lớp

Họ và tên

Tổng điểm

Xếp Hạng

1

12CA1-10

 Lê Quỳnh Hương

26

1

2

12CA2-25

 Nguyễn Ngọc Thiên Thanh

25.85

2

3

12CA2-18

 Trương Ngọc Mẫn

25.7

3

 

Các tin khác: