Tuyên dương các học sinh đạt kết quả cao thi thử đại học đợt 3

Thứ năm, 27/03/2014

BAN A

Mã HS

Họ và Tên

Toán

Hóa

Tổng điểm

Xếp hạng

12A1-12

Phan Đức Huy

10.5

8.3

9.3

28.1

1

12A4-29

Nguyễn Thanh Thảo

10

8.3

9.3

27.6

2

12A4-33

Đặng Thị Thanh Triều

10

9.3

8.3

27.6

2

12A7-37

Nguyễn Anh Tú

9

9.3

9.3

27.6

2

 

BAN D

Mã HS

Họ và Tên

Toán

Văn

Anh

Tổng điểm

Xếp hạng

12D3-36

Trần Hoàng Minh Tiến

10.25

8

Tiến

27.5

1

12CV-02

Nguyễn Lan Anh

10.25

9

Anh

26.3

2

12CA-04

Ninh Gia Hòa

9

8

Hòa

26.2

3

 

BAN B

Mã HS

Họ và Tên

Toán

Hóa

Sinh

Tổng điểm

Xếp hạng

12B1-15

Huỳnh Phúc Khánh Minh

10.25

8.7

10

28.95

1

12B2-17

Vũ Duy Khôi

9.5

9.7

8

27.2

2

12B2-12

Bùi Minh Hiếu

8.25

9

9.3

26.55

3

 

Các tin khác: