Trọng tâm ôn thi HK1 môn Toán

Thứ sáu, 28/11/2014

Trọng tâm ôn thi Học kì I năm học 2014 - 2015 môn Toán

*  Khối 12:

  - Hình học: Từ đầu HKI đến hết bài mặt cầu

  - Giải tích : Hết chương trình HKI

* Khối 11:

  - Hình học: Hết phần Hình học không gian HKI (cho hình chóp)

  - Lượng giác: Phương trình lượng giác

  - Chương: Tổ hợp - Xác xuất - Nhị thức Newton (không thi bài biến ngẫu nhiên rời rạc)

  - Dãy số - Cấp số Cộng (Không thi cấp số nhân)

* Khối 10:

  - Hình học: Từ bài Tích vô hướng đến hết bài định lý trung tuyến

  - Đại Số: Từ bài Hàm số bậc hai đến hết bài bất phương trình bậc nhất 1 ẩn (không có hệ bất phương trình bậc nhất 1 ẩn)

Tổ Toán

Các tin khác: