Trao học bổng Viện toán cao cấp cho Bùi Đức Thiên Ngọc Sơn, Lê Xuân Thạnh, Nguyễn Đức Dương