Tiết học sử dụng công nghệ thông tin của thầy Hà Duy Lộc

Bài giảng SGK lớp 10 trên ứng dụng nghe nhìn và PPT của thầy Hà Duy Lộc.

Ảnh đại diện: 

File đính kèm: 

Các tin khác: