Tiết dạy học bằng CNTT của thầy Lộc

sử dụng thiết bị nghe nhìn 

yêu cầu học sinh nhìn hình và luyện nói, diể̃n kịch

Ảnh đại diện: 

Các tin khác: