Thông báo v/v tuyên dương học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi THPTQG và trúng tuyển Đại học