Thông báo v/v trả sổ Đoàn cho học sinh khối 12 đã tốt nghiệp

Thứ tư, 26/08/2015

Văn phòng Đoàn trả sổ Đoàn cho học sinh khối 12 đã tốt nghiệp từ ngày 7/9 đến ngày 17/9:

  • Sáng từ 9g30 đến 11g.
  • Chiều từ 13g30 đến 16g.

Các tin khác:

Trang