Thông báo v/v trả hồ sơ cho học sinh khối 12 năm học 2014 -2015

Thứ hai, 27/07/2015

 

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

GIỜ

LỚP

GIỜ

LỚP

29/7/2015

7h00-9h00

12CT1, 12CT2, ,12CTIN, 12CL1, 12CL2

13h30-15h30

12CA1, 12CA2, 12AB1, 12AB2

9h00-11h00

12CH1, 12CH2, 12CS, 12CV1, 12CV2

15h30-16h30

12SN1, 12SN2, 12AD1, 12AD2

 

* Địa điểm trả hồ sơ: tại phòng Giáo vụ trường Lê Hồng Phong

*. Hồ sơ gồm có:

1./ 1 quyển học bạ cấp 3 ( tiếng Việt)

2./ 1 quyển học bạ Tiểu học và 2 quyển học bạ Trung học  ( tiếng Pháp) : lớp 12SN1,12SN2

3./ 01 giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời

4./ 05 giấy chứng nhận  tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời

5./ Giấy chứng nhận học sinh giỏi Thành phố , Quốc  Gia, đạt giải Thể Thao - Văn nghệ  (nếu có)

6./ Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

GHI CHÚ:

* Phòng Giáo vụ giữ lại giấy khai sinh để làm bằng TNTHPT

* Đề nghị mỗi học sinh đến nhận hồ sơ đúng ngày giờ qui định của lớp mình,

phòng Giáo vụ không phát hồ sơ cho các học sinh đi sai quy định ngày giờ nói trên .

*  Học sinh sẽ nhận  giấy chứng nhận điểm thi TNTHPT Quốc gia theo thời gian được nhà trường thông báo sau.

Các tin khác: