Thông báo v/v nhận đồng phục học sinh năm học 2014-2015

Thứ ba, 05/08/2014

ĐỐI TƯỢNG :

Học sinh  K11,K12 ( năm học 2014-2015) đã đăng kí mua đồng phục  vào tháng 5/2014 

Học sinh khối 10 ( năm học 2014-2015)  đã đăng kí mua đồng phục vào tháng 7/2014, có giấy hẹn

THỜI GIAN :       Ngày 11,12/8/2014 

 SÁNG :7h30-11h ,CHIỀU : 13h30 - 16h30

ĐỊA ĐIỀM : tại phòng y tế  

CHÚ Ý :

§  Ngày 11/8 : phụ huynh , học sinh  ( đã đăng kí vào tháng 7/2014)  khi nhận đồng phục mang theo phiếu hẹn ( màu trắng ) để đối chiếu các số liệu với công ty .

§  Chú ý : các lớp 11CTi,11CS,11CA1, 10CL1,10CH1,10A1, 10A3 ( năm học 2013-2014) đã không đăng kí đồng phục đợt tháng 5/2014

§  Ngày 12/8 : Lớp trưởng các lớp 11,12 ( ĐÃ ĐĂNG KÍ  ĐP THÁNG 5/2014) ( lớp trưởng yêu cầu 3 bạn  theo cùng để hỗ trợ )

o   *Nhận bảng thống kê số lượng  từng học sinh đã đăng kí

o   *Nhận đồng phục cho cả lớp tại phòng y tế

o   *Đối chiếu với  bảng tổng hợp để kiểm tra số lượng

o   *Phát đồng phục cho các bạn trong lớp . KHI PHÁT ĐỒNG PHỤC, LỚP TRƯỞNG CHO CÁC BẠN KÍ TÊN XÁC NHẬN

§  Riêng các học sinh có thay đổi lớp sẽ nhận đồng phục từ lớp trưởng của lớp cũ năm học 2013 - 2014

Rất mong Quý Phụ huynh và các em học sinh vui lòng nhận đồng phục  theo đúng thời gian qui định ở trên.

Mọi thắc mắc, xin liên hệ : Cô Vân Trang (0913 749875) , Cô Cẩm Vân (0908 474 091)

LỊCH NHẬN ĐỒNG PHỤC NHƯ SAU:

 Ngày

Buổi

Thời gian

LỚP

Ghi chú

11/8 /2014

SÁNG

7h30-8h30

* 10 Chuyên Sinh, 10 chuyên Tin 

* Các hs K10 nộp hồ sơ sau  ngày 10/7/2014 , đã đăng kí mua đồng phục qua điện thoại HOẶC ĐĂNG KÍ Ở PHÒNG GIÁO VỤ

Các hs K10 nộp hồ sơ sau  ngày 10/7/2014 , đã đăng kí mua đồng phục qua điện thoại HOẶC ĐĂNG KÍ Ở PHÒNG GIÁO VỤ 

Gặp cô Vân  nhận đồng phục

8h30-9h30

10 Chuyên Lí

Các hs K11, K12 đã đăng kí vào tháng 7/2014 

 

9h30-10h30

10 Chuyên Hóa

 

10h -11h

10 Chuyên Toán,

10 Song Ngữ

 

CHIỀU

13h30-14h30

10 Chuyên Anh

 

14h30-15h30

10  Chuyên Văn

 

15h-16h30

10  Không chuyên

 

12/8/2014

SÁNG

7h30-8h

Các lớp 12

CV1,CV2,CA2

( năm học mới 2014-2015)

11CTi,11CSi,11CA1 không đăng kí đồng phục

8h-8h30

Các lớp 12

CT1,CT2, CL1,CL2,CH1,CH2

( năm học mới 2014-2015)

 

8h30-9h

Các lớp 12  không chuyên, 12SN

( năm học mới 2014-2015)

 

9h-9h30

Các lớp 11 chuyên: CV, CA, CSi

( năm học mới 2014-2015)

 

9h30-10h

Các lớp 11 chuyên:

CT, Ctin,CL,CH

( năm học mới 2014-2015)

10CL1,10CH1 không đăng kí đồng phục

10h-10h30

Các lớp 11 không chuyên, 11SN

( năm học mới  2014-2015)

10A1,10A3 không đăng kí đồng phục

CHIỀU

CÁC TRƯỜNG HỢP CÒN LẠI 

Nhóm phụ trách đồng phục

Các tin khác:

Trang