Thông báo v/v mở lại trang đăng ký bán trú tháng 04/2019

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký bán trú online tháng 04/2019

 

Thời hạn cụ thể như sau:

 

Lưu ý:

  • Chỉ học sinh đã có mã đăng nhập mới có thể đăng ký bán trú online.
  • Học sinh nào có nhu cầu đăng ký bán trú mà chưa có mã đăng nhập thì nhắn tin hoặc liên hệ trực tiếp với Giám thị phụ trách (tin nhắn đề nghị cấp mã đăng nhập ghi rõ học tên học sinh, lớp).
  • Trong thời gian đăng ký đã thông báo, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ Giám thị phụ trách để được hỗ trợ (trong giờ hành chính).
  • Giám thị phụ trách:

Thầy Bảo phụ trách cả khối 10 và các lớp 12B, 12CS, 12CT1, 12CT2, 12CTIN, 12CTR-N, 12CV1, 12CV2, 12D1, 12D2.

Cô Châu phụ trách cả khối 11 và các lớp 12A, 12CA1, 12CA2, 12CA3, 12CH, 12CL1, 12CL2, 12SN1 12SN2.

                            

 

Nơi nhận:

  • Tổ Giám thị (để chuyển thông báo đến GVCN và lớp trưởng trong tiết SHCN ngày 15/03/2019);
  • Thầy Bảo (để nhắn tin Vietschool và đăng web ngày 15/03/2019);
  • BQLBT lưu.

 

TM. BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Bảo Ngọc

                            

Các tin khác: