Thông báo v/v lịch tập trung học sinh năm học 2015 - 2016 mới nhất

Thứ ba, 11/08/2015

1. Thứ sáu 14/8: Học sinh đến trường xem danh sách lớp tại hành lang giữa.

2. Thứ bảy 15/8: Tập trung học sinh theo lịch sau đây:

Khối 12 và các lớp 10CT1, 10CT2, 10CTIN, 10CL1, 10CL2, 10CH1, 10CH2, , 10CS, 10CV1, 10CV2, 10CA1, 10CA2: 7 giờ 00 đến 9 giờ 00 tập trung dưới sân trường, sau đó gặp Giáo viên chủ nhiệm.

Khối 11 và các lớp 10CTRUNG, 10A1, 10A2, 10B, 10D1, 10D2, 10SN1, 10SN2 :  09 giờ 00 đến 11 giờ 00 tập trung dưới sân trường, sau đó gặp Giáo viên chủ nhiệm.

3. Thứ hai 17/8: Học sinh học chính thức theo thời khóa biểu.

Các tin khác:

Trang