Thông báo v/v đăng ký bán trú tháng 11/2020

 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

              BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2020

                                                                                        THÔNG BÁO

V/v Đăng ký bán trú tháng 11/2020

                  (Dành cho học sinh có nhu cầu tham gia bán trú)                 

 • Thời hạn đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết chủ nhật (25/10/2020)
 • Học sinh đăng ký online theo đường link ứng với 03 khối:
 • Hoạt động bán trú tháng 11 bắt đầu từ thứ Hai, ngày 02/11/2020.
 • Học sinh nhận thẻ bán trú theo đơn vị lớp (dự kiến trước ngày 31/10) và đóng tiền bán trú cùng học phí của tháng.

Sau khi hết hạn đăng ký, Nhà trường không giải quyết đăng ký bổ sung.

Lưu ý:

 • Suất ăn bán trú đã hủy hợp lệ của tháng 09 sẽ được tính bù trừ vào suất ăn bán trú của tháng 11 hoặc hoàn lại tiền nếu học sinh không còn tham gia ăn bán trú tháng 11.
 • Việc thực hiện đăng ký bán trú dựa trên tinh thần tự nguyện, theo thời khóa biểu của học sinh.
 • Chỉ học sinh đã có mã đăng nhập mới có thể đăng ký bán trú online.
 • Trường hợp quên/chưa có Mã đăng nhập: học sinh liên hệ trực tiếp với Thầy/Cô phụ trách bán trú tại phòng Giám thị.
 • Học sinh và phụ huynh có thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp với Thầy/Cô phụ trách bán trú tại phòng Giám thị. Thời gian hỗ trợ của Ban quản lý bán trú: Sáng từ 8g00 đến 10g00; Chiều từ 13g30 đến 16g00.

Trân trọng!

Nơi nhận:

 • BGH;
 • Giám thị (để thông báo);
 • Văn phòng (để phối hợp);
 • BQLBT (nhắn tin Vietschool, đăng web, lưu)

DUYỆT CỦA BGH

Phó Hiệu trưởng

(Đã ký)

Bùi Thị Bảo Ngọc

TM. BQL BÁN TRÚ

TT Giám thị

(Đã ký)

Huỳnh Xuân Thành

 

File đính kèm: 

Đính kèmDung lượng
4.tb_dk_bt_thang_11.pdf352.27 KB

Các tin khác: