Thông báo v/v đăng ký bán trú tháng 10/2020

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 21  tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: ĐĂNG KÝ BÁN TRÚ THÁNG 10/2020

(Dành cho học sinh 03 khối đã có mã đăng nhập)

 • Thời hạn đăng ký: Từ thứ Hai (21/09/2020) đến hết thứ Ba (22/09/2020)
 • Học sinh có nhu cầu tham gia bán trú: đăng ký online theo đường link ứng với 3 khối:
 • Từ thứ Hai, ngày 28/09/2020: học sinh đóng tiền và nhận thẻ bán trú tháng 10 tại phòng Hành chánh.

Lưu ý:

 • BQL bán trú không giải quyết các trường hợp đăng ký bổ sung.
 • Việc thực hiện đăng ký dựa trên tinh thần tự nguyện, theo thời khóa biểu của học sinh.
 • Chỉ học sinh đã có mã đăng nhập mới có thể đăng ký bán trú online.
 • Trường hợp quên/chưa có Mã đăng nhập: học sinh liên hệ trực tiếp với Thầy/Cô phụ trách bán trú tại phòng Giám thị.
 • Học sinh và phụ huynh có thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp với Thầy/Cô phụ trách bán trú tại phòng Giám thị. Thời gian hỗ trợ của Ban quản lý bán trú: Sáng từ 8g00 đến 10g00, chiều từ 13g30 đến 16g00.

 

Nơi nhận:

 • BGH;
 • Giám thị (để thông báo);
 • Văn phòng (để phối hợp);
 • BQLBT (nhắn tin Vietschool, đăng web, lưu)

DUYỆT CỦA BGH

Phó Hiệu trưởng

(Đã ký)

 

 

Bùi Thị Bảo Ngọc

     TM. BQL BÁN TRÚ

   TT. Giám thị

 (Đã ký)

 

 

     Huỳnh Xuân Thành

 

Các tin khác: