Thông báo v/v đăng ký bán trú bổ sung tháng 03/2022

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký bán trú bổ sung tháng 03/2022

           (Dành cho học sinh có nhu cầu tham gia bán trú bổ sung)          

Do có Thời khóa biểu mới nên ban quản lý bán trú triển khai đăng ký bán trú bổ sung tháng 03/2022 như sau:

 • Thời hạn đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến 16g00 ngày 07/03/2022.
 • Đối tượng đăng kí: Học sinh có nhu cầu đăng kí mới.

(Lưu ý: Học sinh không được chọn đăng ký bổ sung trùng với những ngày đã đăng ký bán trú trong đợt tháng 02,03/2022 trước đó.

Ví dụ: Tháng 02,03/2022, học sinh đã đăng ký bán trú thứ hai + thứ ba.

            Trong tháng 03/2022, học sinh muốn tham gia bán trú vào thứ hai + thứ ba + thứ tư, học sinh chỉ được chọn đăng ký thứ tư trong link đăng ký bổ sung tháng 03/2022.)

 • Học sinh đăng ký online theo đường link ứng với 03 khối:
 • Hoạt động bán trú bổ sung tháng 03/2022 bắt đầu từ thứ Ba, ngày 08/03/2022.
 • Học sinh đóng tiền bán trú bổ sung từ ngày 09/03 đến ngày 11/03 tại văn phòng.
 • Thẻ bán trú sẽ được phát theo đơn vị lớp vào ngày 08/03/2022.

* Sau khi hết hạn đăng ký, Nhà trường không giải quyết đăng ký bổ sung.

Lưu ý:

 • Chỉ học sinh đã có mã đăng nhập mới có thể đăng ký bán trú online. Trường hợp quên/chưa có Mã đăng nhập: học sinh liên hệ trực tiếp với Thầy/Cô phụ trách bán trú tại phòng Giám thị.
 • Việc thực hiện đăng ký bán trú dựa trên tinh thần tự nguyện, theo thời khóa biểu của học sinh.
 • Học sinh và phụ huynh có thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp tại phòng Giám thị hoặc liên hệ qua điện thoại số 0283 833 5986 gặp Thầy/Cô quản lý bán trú, buổi sáng từ 8g00 đến 10g00, buổi chiều từ 13g30 đến 16g00.

Trân trọng!

Nơi nhận:

 • BGH;
 • Giám thị (để thông báo);
 • Văn phòng (để phối hợp);
 • BQLBT (nhắn tin Vietschool, đăng web, lưu)

 

TM. BQL BÁN TRÚ

TT Giám thị

 

(Đã ký)

 

Huỳnh Xuân Thành

 

File đính kèm: 

Đính kèmDung lượng
04.tb_dk_bt_bs_thang_03_2022.pdf235.05 KB

Các tin khác: