Thông báo v/v đăng ký bán trú 09/2020

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

TỔ GIÁM THỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: ĐĂNG KÝ BÁN TRÚ THÁNG 09/2020

(Dành cho học sinh 3 khối đã có mã đăng nhập)

Thời hạn đăng ký: Trong ngày 03/9/2020 (theo thời khóa biểu của học sinh).

Học sinh có nhu cầu tham gia bán trú: đăng ký online theo 3 đường link ứng với 3 khối:

Từ thứ Hai, ngày 07/09/2020: học sinh bắt đầu tham gia hoạt động bán trú. Học sinh đóng tiền và nhận thẻ bán trú tại phòng Hành chánh.

Lưu ý:

  • Việc thực hiện đăng ký dựa trên tinh thần tự nguyện.
  • Chỉ học sinh đã có mã đăng nhập mới có thể đăng ký bán trú online.
  • Học sinh nào quên mã đăng nhập thì liên hệ trực tiếp với Thầy/Cô phụ trách để hỗ trợ.
  • Nếu học sinh và phụ huynh có thắc mắc, vui lòng liên hệ trong giờ hành chính với Thầy/Cô sau:
    • Cô Nguyễn Hồng Hải (0909.805.455) phụ trách: khối 11 và các lớp khối 12: 12CT1, 12CT2, 12CTIN, 12CL1, 12CL2, 12CH1, 12CH2, 12CSINH, 12CV1, 12CV2.
    • Thầy Lê Phan Duy Anh (0949.222.610) phụ trách: khối 10 và các lớp khối 12: 12CA1, 12CA2, 12CTR-N, 12SN, 12A1, 12A2, 12B, 12D, 12TH.   

DUYỆT BGH                                                                    TỔ TRƯỞNG 

 

                                                                                    Huỳnh Xuân Thành

 

Các tin khác: