Thông báo v/v tổ chức lễ vinh danh học sinh xuất sắc nhân ngày khai giảng năm học 2019-2020