Thông báo v/v Tổ chức lễ vinh danh học sinh xuất sắc nhân ngày khai giảng năm học 2018-2019