Thông báo v/v: Tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh xuất sắc nhân ngày khai giảng năm học 2017-2018