Thông báo: Về việc đăng ký bán trú online tháng 08 & 09/2019

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                    Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký bán trú online tháng 08 & 09/2019

Thời hạn cụ thể như sau:

 

Lưu ý:

  • Chỉ học sinh đã có mã đăng nhập mới có thể đăng ký bán trú online.
  • Nếu có nhu cầu đăng ký bán trú mà chưa có mã đăng nhập, HS phải liên hệ trực tiếp với Giám thị phụ trách tại phòng Giám thị.
  • Trong quá trình đăng ký, nếu có thắc mắc PH/HS vui lòng liên hệ Giám thị phụ trách để được hỗ trợ.
  • Thời gian liên hệ tại phòng Giám thị: Sáng từ 08g15 đến 10g00, Chiều từ 13g30 đến 15g45.
  • Giám thị phụ trách:

Thầy Bảo phụ trách cả khối 10 và các lớp 12CS, 12CT1, 12CT2, 12CTIN, 12CTR-N, 12CV1, 12CV2, 12D, 12SN.

Cô Châu phụ trách cả khối 11 và các lớp 12A, 12B, 12CA1, 12CA2, 12CH1, 12CH2, 12CL1, 12CL2, 12TH.

                    

 

Nơi nhận:

  • Thầy Thành (để hỗ trợ chuyển thông báo   đến GVCN và lớp trưởng trong ngày 15/08/2019);
  • Thầy Bảo (để nhắn tin Vietschool và đăng web trước ngày 15/08/2019);
  • BQLBT (để lưu).

TM. BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

Phó hiệu trưởng

 

 

 

 

 Bùi Thị Bảo Ngọc

 

Các tin khác: