Thông báo về việc cho đăng ký bổ sung bán trú tháng 05&06/2020

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                   Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký bổ sung bán trú tháng 05&06/2020

1. Thời gian đăng ký

  • Thời gian đăng ký bổ sung diễn ra trong thứ Hai, ngày 11/05/2020: HS đăng ký bán trú tháng 5,6/2020 theo đường link trên website của trường:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczoqrvsL9rl1qSlArevlyO0XU8EDl8YD2QAlcwFAE5XdnE2w/viewform

2. Thời gian nhận thẻ và tham gia bán trú

  • Từ thứ Tư, ngày 13/05/2020: HS đóng tiền và nhận thẻ bán trú tại phòng Hành chánh.

 

Lưu ý:

  • Chỉ học sinh đã có mã đăng nhập mới có thể đăng ký bán trú online.
  • HS chỉ dùng 01 địa chỉ Gmail của cá nhân HS để đăng nhập.
  • Nếu có nhu cầu đăng ký bán trú mà chưa có mã đăng nhập, HS phải liên hệ trực tiếp với Thầy Cô phụ trách tại phòng Giám thị.
  • Trong quá trình đăng ký, nếu có thắc mắc PH/HS vui lòng liên hệ Thầy Cô phụ trách để được hỗ trợ.
  • Thời gian liên hệ với Thầy Cô Giám thị hoặc tại phòng Giám thị: Sáng từ 08g15 đến 10g00, Chiều từ 13g30 đến 15g45.
  • Thầy Cô phụ trách bán trú:

Thầy Bảo phụ trách cả khối 10 và các lớp 12CS, 12CT1, 12CT2, 12CTIN, 12CTR-N, 12CV1, 12CV2, 12D, 12SN.

Cô Châu phụ trách cả khối 11 và các lớp 12A, 12B, 12CA1, 12CA2, 12CH1, 12CH2, 12CL1, 12CL2, 12TH.

 

Nơi nhận:

  • Thầy Bảo (để nhắn tin Vietschool)
  • BQLBT (để lưu).

TM. BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

Phó Hiệu trưởng

 

 

 

 

 Bùi Thị Bảo Ngọc

Các tin khác: