Thông báo Về triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 của kỳ tuyển dụng viên chức, nãm học 2022-2023

Thứ ba, 16/08/2022
THÔNG BÁO
Về triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2
của kỳ tuyển dụng viên chức, nãm học 2022-2023
Danh sách đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1pBCYlxJWgdstjBaDZz3XCyw79bFqyb9n/view?u...
 
THÔNG BÁO
về hình thức thi và nội dung ôn tập Vòng 2 - Kiểm tra thực hành về kiến thức,
năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu cùa vị trí việc làm cần tuyển
Kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023
https://drive.google.com/file/d/1OcfpJYYNTCRw09HDoQiijyNYnraZbtC9/view?u...
THÔNG BÁO Danh mục sách giáo khoa lớp 10 sử dụng từ năm học 2022-2023
https://drive.google.com/file/d/142a7Ttnc9CNLrpcj8GASdNnU2pZazgtm/view?u...
 
Tác giả bài viết: 
ITC - lehongphong.edu.vn

Các tin khác: