Thông báo về danh sách kết quả dự thi vòng 1 và nhận đơn phúc khảo bài thi Vòng 1 của kỳ tuyển dụng viên chức, NH 2023-2024

File đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
mau_don_phuc_khao_thi_vien_chuc_vong_1_-2023.doc34 KB
tb_danh_sach_ket_qua_du_thi_v1_va_nhan_don_phuc_khao.pdf675.78 KB
Thứ bảy, 22/07/2023
Xin vui lòng xem tập tin đính kèm.

Các tin khác:

Trang