Thông báo số 3 của các trường tham gia Hóa Úc thuộc TPHCM