Thông báo số 1 v/v Thu hồ sơ dự thi tuyển sinh 10 và nhận phiếu báo danh dành cho học sinh Tỉnh/Thành ngoài Tp. Hồ Chí Minh năm học 2021-2022