Thông báo số 02: Kế hoạch tổ chức kiểm tra điều kiện tiêu chuẩn tại phiếu đăng ký dự tuyển (Vòng 1)

Thứ sáu, 26/07/2019

https://drive.google.com/open?id=1bLrkq-K22cjd-br0_36BnapGVp7NkuqP

 

Tác giả bài viết: 
ITC - lehongphong.edu.vn

Các tin khác:

Trang