Thông báo quy định về đồng phục năm học 2014 - 2015

Chủ nhật, 29/06/2014

I. Quy định chung:

A. ĐỒNG PHỤC HỌC SINH:

1. Đối với nữ sinh:

+ Ngày thứ Hai và các buổi lễ: mặc đồng phục áo dài trắng theo đúng mẫu qui định.

+ Các ngày học còn lại: Áo sơ mi trắng vạt ngang, bỏ ngoài quần và quần xanh dương đậm theo mẫu qui định.

2. Đối với nam sinh:

+ Áo sơ mi trắng ngắn tay hoặc dài tay và quần xanh dương đậm theo đúng mẫu qui định.

B. ĐỒNG PHỤC THỂ DỤC:

+ Áo thun màu xanh nhạt có may phù hiệu bên dưới logo trường theo qui định.

+ Quần thun dài màu xanh đậm theo mẫu quy định.

+ Mang giầy bata hoặc giầy thể thao.

Các tin khác: