Thông báo lịch tập trung học sinh năm học 2014 - 2015

Thứ năm, 10/07/2014

1.    Thứ Hai 11/08: Học sinh đến trường xem danh sách lớp tại hành lang giữa.

2.    Thứ Ba 12/08: Tập trung học sinh theo lịch sau đây:

+ Khối 12 và các lớp 10CT1, 10CT2 10CL1, 10CL2, 10CH1, 10CH2, 10CTIN, 10CS, 10CV1, 10CV2, 10CA1, 10CA2: 7giờ 30 đến 9 giờ  gặp Giáo viên chủ nhiệm, sau đó tập trung dưới sân trường.

+ Khối 11 và các lớp 10SN1, 10SN2, 10A1, 10A2, 10A3, 10A4 :  09 giờ 00 đến 10 giờ 30 gặp Giáo viên chủ nhiệm, sau đó tập trung dưới sân trường.

3.     Thứ Năm 14/08: Học sinh học chính thức theo thời khóa biểu.

 

Các tin khác: