Thông báo đăng ký nhu cầu bán trú năm học 2023-2024 (Dành cho học sinh khối 11 và khối 12)

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                         Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2023 

THÔNG BÁO

ĐĂNG KÝ NHU CẦU BÁN TRÚ NĂM HỌC 2023-2024

(Dành cho học sinh khối 11 và khối 12)

Năm học 2023-2024, Nhà trường sẽ tổ chức bán trú cho học sinh khối 11 và khối 12.

Học sinh/ phụ huynh có nhu cầu tham gia bán trú, vui lòng đăng ký theo đường link đính kèm bên dưới:

Thời gian đăng ký: Từ 11/7/2023 đến hết 16/7/2023.

Rất mong sự hợp tác tích cực của học sinh và quý phụ huynh. Cảm ơn!

DUYỆT CỦA BGH

P.HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TRẦN BẢO NGỌC

TM.BQL BÁN TRÚ

PHÓ BAN

(Đã ký)

HUỲNH XUÂN THÀNH

File đính kèm: 

Đính kèmDung lượng
tb._dk_nhu_cau_ban_tru_23-24.pdf166.88 KB

Các tin khác: