Thông báo đăng ký nhận mã đăng nhập bán trú dành cho học sinh khối 10 năm học 2020-2021

 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

TỔ GIÁM THỊ

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO

ĐĂNG KÝ NHẬN MÃ ĐĂNG NHẬP BÁN TRÚ

DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 10

NĂM HỌC 2020 – 2021

Năm học 2020-2021 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có tổ chức hoạt động bán trú dành cho học sinh có nhu cầu bán trú theo một trong hai hình thức sau:

  • Ăn trưa và nghỉ trưa
  • Không ăn trưa và chỉ nghỉ trưa

Để đăng ký bán trú theo hệ thống đăng ký online của Nhà trường thì mỗi học sinh cần có mã đăng nhập bán trú. Học sinh đăng ký nhận mã đăng nhập bán trú theo đường link sau đây và làm theo hướng dẫn: https://forms.gle/FhxMuyNT3kJqJWQj7

Thời gian đăng ký nhận mã đăng nhập: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/08/2020.

Lưu ý:

  • Học sinh phải chịu trách nhiệm khi đăng ký thông tin. Trường hợp giả mạo thông tin của người khác, học sinh sẽ bị xử lý theo nội quy của nhà trường.
  • Địa chỉ email dùng để đăng ký phải là Gmail chính thức của học sinh hoặc của phụ huynh (mỗi học sinh chỉ dùng 1 tài khoản để đăng ký nhận mã đăng nhập bán trú).
  • Việc đăng ký bán trú sẽ được thực hiện vào mỗi đầu tháng trong năm học theo nhu cầu của học sinh.

Thời gian gửi mã đăng nhập qua tin nhắn của Nhà trường: dự kiến trước ngày 30/8/2020.

Nếu phụ huynh và học sinh có thắc mắc, vui lòng liên hệ trong giờ hành chính với Thầy/Cô sau:

  • Cô: Nguyễn Hồng Hải (0909.805.455)
  • Thầy: Lê Phan Duy Anh (0949.222.610)

                  Duyệt BGH                                                                   TỔ TRƯỞNG

                  Hiệu trưởng

                     (Đã ký)                                                                              (Đã ký)

           Phạm Thị Bé Hiền                                                           Huỳnh Xuân Thành                                                         

Các tin khác: