Thông báo: Đăng ký nhận mã đăng nhập bán trú dành cho học sinh khối 10 năm học 2019 - 2020

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

LÊ HỒNG PHONG

BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                                                                                                                             TP. HCM, ngày 22 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

ĐĂNG KÝ NHẬN MÃ ĐĂNG NHẬP BÁN TRÚ

DÀNH CHO HS KHỐI 10 NĂM HỌC 2019 – 2020

Thời gian: từngày 22 đến 29/06/2019

Phụ huynh và các em học sinh truy cập vào đường link sau đây để đăng ký nhận mã đăng nhập:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9Q5N655tVkTCJOPVjYJfNWC7O5PjXqaoB5tWYV0VJlN0AvQ/alreadyresponded

- Lưu ý:

      + Học sinh đăng ký thông tin cá nhân để được BQL cấp "mã đăng nhập".

      + HS phải chịu trách nhiệm khi đăng ký thông tin. Trường hợp giả mạo thông tin của người khác, HS sẽ bị xử lý theo nội quy của nhà trường.

      + Địa chỉ email dùng để đăng ký phải là Gmail chính thức của học sinh.

      + Việc đăng ký hoạt động bán trú chính thức sẽ thực hiện vào từng tháng trong năm học, sau khi HS nhận được TKB của lớp.

 

- Thời gian gửi mã đăng nhập qua hệ thống Vietschool: dự kiến từ ngày 8/8 đến ngày 10/8.

 

 

BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

Các tin khác: