Thông báo đăng ký bổ sung nhận mã đăng nhập bán trú

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

TỔ GIÁM THỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP. HCM, ngày 29 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: ĐĂNG KÝ BỔ SUNG NHẬN MÃ ĐĂNG NHẬP BÁN TRÚ.

Đối tượng: dành cho học sinh khối 10 năm học 2020-2021 chưa đăng ký nhận mã đăng nhập đợt I (21/8/2020).

Hình thức đăng ký: đăng ký online theo đường link https://forms.gle/XSNTehKhFsR8VTGT6

Thời gian đăng ký: trong ngày 29 tháng 08 năm 2020.

Lưu ý:

+ Học sinh đọc kỹ và đăng ký thông tin cá nhân theo đúng hướng dẫn.

+ Học sinh phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin khi đăng ký. Trường hợp giả mạo thông tin của người khác, học sinh sẽ bị xử lý theo nội quy Nhà trường.

+ Địa chỉ email dùng để đăng ký phải là Gmail chính thức của học sinh.

+ Việc đăng ký tham gia bán trú hàng tháng sẽ được thực khi học sinh nhận được TKB của lớp.

Thời gian gửi mã đăng nhập của Ban quản lý bán trú cho học sinh (qua hệ thống tin nhắn của Nhà trường) trước ngày 01/09/2020.

Nếu học sinh và phụ huynh có thắc mắc, vui lòng liên hệ trong giờ hành chính với Thầy/Cô sau:

  • Cô Nguyễn Hồng Hải (0909.805.455)
  • Thầy Lê Phan Duy Anh (0949.222.610)

 

DUYỆT BGH                                                   TỔ GIÁM THỊ

 

                       

                                                                 HUỲNH XUÂN THÀNH

Các tin khác: