Thông báo bán đồng phục cho học sinh

Thứ bảy, 06/07/2019

THÔNG BÁO BÁN ĐỒNG PHỤC CHO HỌC SINH KHỐI 11 VÀ 12

Từ ngày 15-31/07/2019, nhà trường bán đồng phục cho học sinh Khối 11 và 12 tại phòng Truyền thống.

Thời gian: Từ 7h-11h (nghỉ ngày thứ Bảy, Chủ nhật)

Các tin khác:

Trang