Thao giảng tổ Sinh học: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật (17/3/2021)